478 زنهاى حائض بر شش قسمند: اول: صاحب عادت وقتیه و عددیه، و آن زنى است که دو ماه پشت‏سر هم در وقت معین خون حیض ببیند و شماره روزهاى حیض اوهم در هر دو ماه یک اندازه باشد، مثل آنکه دو ماه پشت‏سر هم از اول ماه تا هفتم خون ببیند. دوم: صاحب عادت وقتیه، و آن زنى است که دو ماه پشت‏سر هم در وقت معین، خون حیض ببیند ولى شماره روزهاى حیض او در هر دو ماه یک اندازه نباشد، مثلا دو ماه پشت‏سر هم از روز اول ماه خون ببیند ولى ماه اول روز هفتم، و ماه دوم روز هشتم از خون پاک شود. سوم: صاحب عادت عددیه، و آن زنى است که شماره روزهاى حیض او در دو ماه پشت‏سر هم به یک اندازه باشد، ولى وقت دیدن آن دو خون یکى نباشد، مثل آنکه ماه اول از پنجم تا دهم و ماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون ببیند. چهارم: مضطربه، و آن زنى است که چند ماه خون دیده، ولى عادت معینى پیدا نکرده یا عادتش به هم خورده و عادت تازه‏اى پیدا نکرده است. پنجم: مبتدئه، و آن زنى است که دفعه اول خون دیدن او است. ششم: ناسیه، و آن زنى است که عادت خود را فراموش کرده است. و هر کدام اینها احکامی دارند که در مسایل آینده گفته می‏شود.نوشته شده در تاریخ شنبه 14 فروردین 1389 توسط مهدی
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | تهیه و طراحی : مهدی شعبان | :