X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان


487 زنهایى که عادت وقتیه دارند سه دسته‏اند: اول: زنى که دو ماه پشت‏سر هم در وقت معین، خون حیض ببیند و بعد از چند روز پاک شود، ولى شماره روزهاى آن در هر دو ماه یک اندازه نباشد. مثلا دو ماه پشت‏سر هم روز اول ماه خون ببیندولى ماه اول روز هفتم، و ماه دوم روز هشتم از خون پاک شود، که این زن باید روز اول ماه را عادت حیض خود قرار دهد. دوم: زنى که از خون پاک نمی‏شود ولى دو ماه پشت‏سر هم در وقت معین خون او نشانه‏هاى حیض را دارد، یعنى غلیظ و سیاه و گرم است و با فشار و سوزش بیرون می‏آید، و بقیه خونهاى او نشانه استحاضه را دارد، و شماره روزهایى که خون او نشانه حیض دارد، در هر دو ماه یک اندازه نیست. مثلا در ماه اول، از اول ماه تا هفتم، و در ماه دوم از اول ماه تا هشتم،خون او نشانه‏هاى حیض و بقیه نشانه استحاضه را داشته باشد، که این زن هم باید روز اول ماه را روز اول عادت حیض خود قرار دهد. سوم: زنى که دو ماه پشت‏سر هم در وقت معین، سه روز یا بیشتر خون حیض ببیند و بعد پاک شود و دو مرتبه خون ببیندو تمام روزهایى که خون دیده با روزهایى که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود ولى ماه دوم کمتر یا بیشتر از ماه اول باشد. مثلا در ماه اول هشت روز و در ماه دوم نه روز باشد، که این زن هم باید روز اول ماه را روز اول عادت حیض خود قرار دهد.

488 زنى که عادت وقتیه دارد، اگر در وقت عادت خود یا دو سه روز پیش از عادت یا دو سه روز بعد از عادت، خون ببیند به طورى که بگویند حیض راجلو یا عقب انداخته، اگر چه آن خون نشانه‏هاى حیض را نداشته باشد، باید به احکامی که براى زنهاى حائض گفته شد، رفتار نماید. و اگر بعد بفهمد حیض نبوده،مثل آنکه پیش از سه روز پاک شود، باید عبادتهایى را که بجا نیاورده قضا نماید.

489 زنى که عادت وقتیه دارد، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و نتواند حیض را به واسطه نشانه‏هاى آن تشخیص دهد، باید شماره عادت خویشان خود را حیض قرار دهد، چه پدرى باشند چه مادرى، زنده باشند یا مرده. ولى در صورتى می‏تواند عادت آنان را حیض خود قرار دهد که شماره روزهاى حیض همه آنان یک اندازه باشد و اگر شماره روزهاى حیض آنان یک اندازه نباشد، مثلا عادت بعضى پنج روز و عادت بعضى دیگر هفت روز باشد، نمی‏تواند عادت آنان را حیض خود قرار دهد. مگر کسانى که عادتشان با دیگران فرق دارد، به قدرى کم باشند که در مقابل آنان هیچ حساب شوند، که در این صورت باید عادت بیشتر آنان را حیض خود قرار دهد.

490 زنى که عادت وقتیه دارد و شماره عادت خویشان خود را حیض قرار می‏دهد، باید روزى را که در هر ماه اول عادت او بوده، اول حیض خود قرار دهد.مثلا زنى که هر ماه، روز اول ماه خون می‏دیده و گاهى روز هفتم و گاهى روز هشتم پاک می‏شده، چنانچه یک ماه، دوازده روز خون ببیند و عادت خویشانش هفت روز باشد،باید هفت روز اول ماه را حیض و باقى را استحاضه قرار دهد.

491 زنى که عادت وقتیه دارد و باید شماره عادت خویشان خود را حیض قرار دهد، چنانچه خویش نداشته باشد، یا شماره عادت آنان مثل هم نباشد، باید در هر ماه از روزى که خون می‏بیند تا هفت روز را حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد.نوشته شده در تاریخ شنبه 14 فروردین 1389 توسط مهدی
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | تهیه و طراحی : مهدی شعبان | :