X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان


492 زنهایى که عادت عددیه دارند سه دسته‏اند: اول: زنى که شماره روزهاى حیض او در دو ماه پشت‏سر هم یک اندازه باشد، ولى وقت‏خون دیدن او یکى نباشد که در این صورت هر چند روزى که خون دیده عادت او می‏شود. مثلا اگر ماه اول از روز اول تا پنجم و ماه دوم از یازدهم تا پانزدهم خون ببیند، عادت او پنج روز می‏شود. دوم: زنى که از خون پاک نمی‏شود ولى دو ماه پشت‏سر هم چند روز از خونى که می‏بیند نشانه حیض و بقیه نشانه استحاضه را دارد و شماره روزهایى که خون نشانه حیض دارد در هر دو ماه یک اندازه است، اما وقت آن یکى نیست، که در این صورت هر چند روزى که خون او نشانه حیض را دارد، عادت او می‏شود. مثلا اگر یک ماه از اول ماه تا پنجم و ماه بعد از یازدهم تا پانزدهم، خون او نشانه حیض و بقیه نشانه استحاضه را داشته باشد، شماره روزهاى عادت او پنج روز می‏شود. سوم: زنى که دو ماه پشت‏سر هم سه روز یا بیشتر خون ببیند و یک روز یا بیشتر پاک شود و دو مرتبه خون ببیند و وقت دیدن خون در ماه اول با ماه دوم فرق داشته باشد، که اگر تمام روزهایى که خون دیده و روزهایى که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود و شماره روزهاى آن هم به یک اندازه باشد، تمام روزهایى که خون دیده با روزهاى وسط که پاک بوده عادت حیض او می‏شود، و لازم نیست روزهایى که در وسط پاک بوده در هر دو ماه به یک اندازه باشد. مثلا اگر ماه اول از روز اول ماه تا سوم خون ببیند و دو روز پاک شود، و دوباره سه روز خون ببیند و ماه دوم از یازدهم تا سیزدهم خون ببیند و دو روز یا بیشتر یا کمتر پاک شود و دوباره خون ببیند و روى هم از هشت روز بیشتر نشود، عادت او هشت روز می‏شود.

493 زنى که عادت عددیه دارد، اگر بیشتر از شماره عادت خود خون ببینداز ده روز بیشتر شود، چنانچه همه خونهایى که دیده یک جور باشد، باید از موقع دیدن خون به شماره روزهاى عادتش حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد. و اگر همه خونهایى که دیده یک جور نباشد، بلکه چند روز از آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه را داشته باشد، اگر روزهایى که خون، نشانه حیض را دارد با شماره روزهاى عادت او یک اندازه است، باید همان روزها را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد. و اگر روزهایى که خون نشانه حیض دارد، از روزهاى عادت او بیشتر است، فقط به اندازه روزهاى عادت او حیض، و بقیه استحاضه است. و اگر روزهایى که خون نشانه حیض دارد از روزهاى عادت او کمتر است، باید آن روز را باچند روز دیگر که روى هم به اندازه روزهاى عادتش شود، حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.نوشته شده در تاریخ شنبه 14 فروردین 1389 توسط مهدی
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | تهیه و طراحی : مهدی شعبان | :