X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان


508 از وقتى که اولین جزو بچه از شکم مادر بیرون می‏آید، هر خونى که زن می‏بیند، اگر پیش از ده روز یا سر ده روز قطع شود، خون نفاس است، و زن را در حال نفاس، نفساء می‏گویند.

509 خونى که زن پیش از بیرون آمدن اولین جزء بچه می‏بیند، نفاس نیست.

510 لازم نیست که خلقت بچه تمام باشد، بلکه اگر خون بسته‏اى هم از رحم زن خارج شود و خود زن بداند، یا چهار نفر قابله بگویند که اگر در رحم می‏ماند انسان می‏شد، خونى که تا ده روز ببیند، خون نفاس است.

511 ممکن است‏خون نفاس یک آن بیشتر نیاید، ولى بیشتر از ده روز نمی‏شود.

512 هرگاه شک کند که چیزى سقط شده یا نه، یا چیزى که سقط شده اگر می‏ماند انسان می‏شد یا نه، لازم نیست وارسى کند. و خونى که از او خارج می‏شود شرعا خون نفاس نیست.

513 توقف در مسجد و رساندن جایى از بدن به خط قرآن و کارهاى دیگرى که بر حائض حرام است، بر نفساء هم حرام است. و آنچه بر حائض واجب و مستحب و مکروه است، بر نفساء هم واجب و مستحب و مکروه می‏باشد.

514 طلاق دادن زنى که در حال نفاس می‏باشد، باطل است، و نزدیکى کردن با او حرام می‏باشد. و اگر شوهرش با او نزدیکى کند، احتیاط واجب آن است به دستورى که در احکام حیض گفته شد، کفاره بدهد.

515 وقتى زن از خون نفاس پاک شد، باید غسل کند و عبادتهاى خود را بجاآورد. و اگر دوباره خون ببیند، چنانچه روزهایى که خون دیده با روزهایى که در وسط پاک بوده، روى هم ده روز یا کمتر از ده روز باشد، تمام آن نفاس است.و اگر روزهایى که پاک بوده روزه گرفته باشد، باید قضا نماید.

516 اگر زن از خون نفاس پاک شود و احتمال دهد که در باطن خون هست، باید مقدارى پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند که اگر پاک است، براى عبادتهاى خود غسل کند.

517 اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد، چنانچه در حیض عادت دارد، به اندازه روزهاى عادت او نفاس و بقیه استحاضه است. و اگر عادت ندارد، تا ده روز نفاس و بقیه استحاضه می‏باشد. و احتیاط مستحب آن است کسى که عادت دارد، از روز بعد از عادت و کسى که عادت ندارد، بعد از روز دهم تا روز هیجدهم زایمان کارهاى استحاضه را بجا آورد و کارهایى را که بر نفساء حرام است، ترک کند.

518 زنى که عادت حیضش کمتر از ده روز است، اگر بیشتر از روزهاى عادتش خون نفاس ببیند، باید به اندازه روزهاى عادت خود نفاس قرار دهد، و بعداز آن تا روز دهم می‏تواند عبادت را ترک نماید یا کارهاى مستحاضه را انجام دهد.ولى ترک عبادت، یک روز یا دو روز خیلى خوب است. پس اگر از ده روز بگذرد، به روزهاى عادتش حیض است و بقیه استحاضه است، و اگر عبادت را ترک کرده باید قضا کند.

519 زنى که در حیض عادت دارد، اگر بعد از زاییدن تا یک ماه یا بیشتر ازیک ماه، پى در پى خون ببیند، به اندازه روزهاى عادت او نفاس است. و ده روز از خونى که بعد از نفاس می‏بیند، اگر چه در روزهاى عادت ماهانه‏اش باشد، استحاضه است. مثلا زنى که عادت حیض او از بیستم هر ماه تا بیست و هفتم آن است، اگر روز دهم ماه زایید و تا یک ماه یا بیشتر پى در پى خون دید، تا روز هفدهم نفاس،و از روز هفدهم تا ده روز حتى خونى که در روزهاى عادت خود که از بیستم تا بیست‏و هفتم است می‏بیند، استحاضه می‏باشد. و بعد از گذشتن ده روز، اگر خونى را که می‏بیند، در روزهاى عادتش باشد حیض است، چه نشانه‏هاى حیض را داشته باشد یا نداشته باشد. و اگر در روزهاى عادتش نباشد، اگر چه نشانه‏هاى حیض را داشته باشد، باید آن را استحاضه قرار دهد.

520 زنى که در حیض عادت ندارد، اگر بعد از زایمان تا یک ماه یا بیشتراز یک ماه خون ببیند، ده روز اول آن نفاس و ده روز دوم آن استحاضه است. و خونى که بعد از آن می‏بیند، اگر نشانه حیض را داشته باشد حیض، و گرنه آن هم استحاضه می‏باشد.نوشته شده در تاریخ شنبه 14 فروردین 1389 توسط مهدی
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | تهیه و طراحی : مهدی شعبان | :