X
تبلیغات
زولا


521 اگر کسى بدن انسان مرده‏اى را که سرد شده و غسلش نداده‏اند مس کند، یعنى جایى از بدن خود را به آن برساند، باید غسل مس میت نماید، چه در خواب مس کند چه در بیدارى، با اختیار مس کند یا بى‏اختیار. حتى اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان میت برسد، باید غسل کند. ولى اگر حیوان مرده‏اى را مس کند، غسل بر او واجب نیست.

522 براى مس مرده‏اى که تمام بدن او سرد نشده، غسل واجب نیست، اگر چه جایى را که سرد شده مس نماید.

523 اگر موى خود را به بدن میت برساند، یا بدن خود را به موى میت، یا موى خود را به موى میت برساند، غسل واجب نیست.

524 براى مس بچه مرده، حتى بچه سقط شده‏اى که چهار ماه او تمام شده کسل میت واجب است، بلکه بهتر است براى مس بچه سقط شده‏اى که از چهار ماه کمتر دارد غسل کرد. بنابر این اگر بچه چهار ماهه‏اى مرده به دنیا بیاید، مادر او باید غسل مس میت کند، بلکه اگر از چهار ماه کمتر هم داشته باشد بهتر است مادر او غسل نماید.

525 بچه‏اى که بعد از مردن مادر به دنیا می‏آید، وقتى بالغ شد، واجب است غسل مس میت کند.

526 اگر انسان میتى را که سه غسل او کاملا تمام شده مس نماید، غسل بر او واجب نمی‏شود. ولى اگر پیش از آنکه غسل سوم تمام شود جایى از بدن او را مس کند، اگرچه غسل سوم آن جا تمام شده باشد باید غسل مس میت نماید.

527 اگر دیوانه یا بچه نابالغى میت را مس کند، بعد از آنکه آن دیوانه عاقل یا بچه بالغ شد، باید غسل مس میت نماید.

528 اگر از بدن زنده قسمتى که داراى استخوان است جدا شود و پیش از آنکه قسمت جدا شده را غسل دهند، انسان آن را مس نماید، باید غسل مس میت کند. ولى اگر قسمتى که جدا شده، از بدن مرده‏اى که غلسش نداده‏اند اگر چیزى جدا شود که در حال اتصال مس آن موجب غسل می‏شد، بعد از انفصال نیز مس آن موجب غسل است.

529 براى مس استخوان و دندانى که از مرده جدا شده باشد و آن را غسل نداده‏اند، باید غسل کرد، ولى براى مس استخوان و دندانى که از زنده جدا شده و گوشت ندارد، غسل واجب نیست.

530 غسل مس میت را باید مثل غسل جنابت انجام دهند. ولى کسى که غسل مس میت کرده، اگر بخواهد نماز بخواند، باید وضو هم بگیرد.

531 اگر چند میت را مس کند یا یک میت را چند بار مس نماید، یک غسل کافى است.

532 براى کسى که بعداز مس میت غسل نکرده است، توقف در مسجد و جماع و خواندن سوره‏هایى که سجده واجب دارد، مانعى ندارد. ولى براى نماز و مانند آن باید غسل کند و وضو بگیرد.نوشته شده در تاریخ شنبه 14 فروردین 1389 توسط مهدی
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | تهیه و طراحی : مهدی شعبان | :