X
تبلیغات
زولا

تنوین: به علامتهای روبرو تنوین گفته می شود.

تنوین نون ساکنی است که نوشته نمیشود اما خوانده می شود.

تنوینها فقط با آخرین حرف کلمه همراه می شوند.

هر یک از تنوین ها ترکیبی از یک حرکت کوتاه و یک نون سکون دار می باشند و هر کدام از آنها به نامی شهرت یافته اند.

تنوین نصب :  مانند  انشاءً      که خوانده   میشود     انشاءَن

 
    

تنوین جر  : مانند  یَوم ٍ      که خوانده   میشود     یَومِن


    


تنوین رفع :       مانند قلوبٌ      که خوانده   میشود     قلوبُن

نکته:تنوین رفع به دو شکل نوشته می شود:

      

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 24 آبان 1391 توسط مهدی
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | تهیه و طراحی : مهدی شعبان | :